Το έχεις με την οδήγηση;

Οδηγείς σωστά ή απλά οδηγείς;

 

Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε